Article Image

iNews Ermelo, Conrad Bouwer 08 September

Dit is met groot hartseer dat iNews Ermelo verneem het van die afsterwe van Daleen Fourie (65) op 6 September 2021. Daleen, ‘n bekende makelaar in Ermelo, het op 23 Augustus begin siekword as gevolg van die Covid-19 virus en is op 2 September in die Mediclinic in Ermelo opgeneem. Volgens haar geliefdes het dit baie goed met haar gegaan en het die familie verwag dat sy enige oomblik ontslaan sou word. Die familie het egter Maandag in die vroeë oggendure die slegte nuus ontvang dat Daleen oorlede is.

To read the rest of the article, please open it with the iNews app. You can download the app here:

Privacy Policy | PAIA Manual

Copyright @ 2020 GenLeads